กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 23 อัตรา รับสมัคร 19 – 22 กรกฎาคม

กรมการแพทย์ 23 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 23 อัตรา รับสมัคร 19 – 22 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่้เปิดรับสมัคร

1.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาพยาบาลและได้รับอนุญาตใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2.นักจิตวิทยา จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ในประเภทสาขาการศึกษาจิตวิทยา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

3.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา
– สอบถาม

4.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 11 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง : สมัครได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 5 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ส่งใบสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร และหลักฐานการสมัครโดยสแกนไฟล์นามสกุล pdf เป็นไฟล์เดียว ส่งมาที่ dms.strategy001@gmail.com ระบุหัวเรื่อง “สมัครงานพนักงานจ้างเหมาโครงการฯ” ตั้งแต่วันที่ 19- 22 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจ



งานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.