สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 7 อัตรา รับสมัคร 9 – 19 สิงหาคม

สำนักงาน ป.ป.ส. 7 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 7 อัตรา รับสมัคร 9 – 19 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นิติกร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://ncfund-oncb.thaijobjob.com/202108/index.php ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 สิงหาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.