สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัคร 2 – 16 สิงหาคม

สถาบันการบินพลเรือน 3 อัตรา

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัคร 2 – 16 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ช่างอากาศยาน ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในทางการบิน หรือทางเครื่องกล หรือทางไฟฟ้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบิน พลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
– ได้รับประกาศนียบัตรช่างเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ของทางราชการที่มีคุณวุฒิคล้ายคลึง กันจากสถาบันที่ทางราชการรับรอง และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
– มีใบอนุญาตด้านการทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) มาตรฐาน EN 4179 หรือ มาตรฐาน ASNT หรือ มาตรฐาน PCN aero (Level1) อย่างน้อย 1 วิธี (Method)

2.นักบริหารงานงบประมาณ ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจหรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่งนี้

3.นักซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นๆ ที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://catc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 สิงหาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.