กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา รับสมัคร 11 – 20 สิงหาคม

กรมยุทธบริการทหาร 1 อัตรา

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา รับสมัคร 11 – 20 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ครูฝึกอาชีพ (เพื่อปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก) จำนวน 1 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
– มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
– หากมีประสบการณ์ทางด้านงานมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ (LA) ISO15189 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsBP-1typnPst40HAj7ZIkUzm7tTjfXjBY05YkdHOOLKPAHw/viewform ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2564 ในวันเวลาทำการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.