สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รับสมัครคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร วุฒิ ม.6/ปวช. ขึ้นไป 50 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน

สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 50 อัตรา

สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รับสมัครคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร วุฒิ ม.6/ปวช. ขึ้นไป 50 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) จำนวน 50 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขึ้นไป

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.