กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวช. 2 อัตรา รับสมัคร 25 – 31 สิงหาคม

กรมการขนส่งทางบก 2 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวช. 2 อัตรา รับสมัคร 25 – 31 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 4 ฝ่ายตรวจการ กองตรวจการขนส่งทางบก ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 ต่อ 8879

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.