ธนาคารออมสิน รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา รับสมัคร 21 – 26 สิงหาคม

ธนาคารออมสิน หลายอัตรา

ธนาคารออมสิน รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา รับสมัคร 21 – 26 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารคุณภาพและกระบวนการ กลุ่มปฏิบัติการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารเห็นสมควร

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ E-mail : Unit.ER@gsb.or.th ตั้งแต่บัดนี้ – 26 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.