กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัคร 8 – 14 กันยายน

กรมควบคุมโรค 3 อัตรา

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัคร 8 – 14 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เภสัชกร จำนวน 3 อัตรา สังกัดหน่วยงานดังนี้
– กองโรคติดต่อทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
– กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน จํานวน 1 อัตรา
– สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จํานวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 กันยายน 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.