กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 6 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย 6 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 12 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร กองพันทหารสารวัตร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลอาสาสมัคร) (โดยรับสมัครจากทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ซึ่งเคยเป็นทหารกองประจำการทุกเหล่าทัพ เท่านั้น) จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– เป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษา ม.3 หรือ ม.6 เพศชาย (ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า สมัครได้)
– เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ซึ่งปลดประจำการก่อน 2 กันยายน 2564
– ผู้สมัครสอบจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัครสอบ)
– ผู้สมัครสอบจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
– มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
– มีรูปร่างบุคลิกลักษณะเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักที่ปรากฎเห็นเด่นชัด นอกร่มผ้า และไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
– ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดฐานลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท
– ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือถูกไล่ออกจากราชการ
– ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ
– สำหรับลูกจ้าง หรือพนักงานราชการในสังกัดของกระทรวงกลาโหม ที่สมัครสอบ จะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติ และได้รับอนุญาตจากหน่วยต้นสังกัด ในระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป (ให้นำหลักฐานมาประกอบการรายงานตัวในรอบสุดท้าย)

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกธุรการ และกำลังพล ชั้น 5 อาคารสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://bit.ly/Reserve64 ตั้งแต่บัดนี้ – 12 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.