วิทยาลัยเทคนิคบางแสน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ปวส. 16 อัตรา รับสมัคร 6 -17 กันยายน

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 16 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ปวส. 16 อัตรา รับสมัคร 6 -17 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2.เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 2 อัตรา
3.เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 2 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่งานบัญชี จำนวน 1 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
6.เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
7.เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา
8.เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร/งานทวิภาคี จำนวน 1 อัตรา
9.เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
10.เจ้าหน้าที่งานแผนงานและความร่วมมือ จำนวน 1 อัตรา
11.เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ/งานแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
12.เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ/งานครูที่ปรึกษา/งานสถานศึกษาคุณธรรม จำนวน 1 อัตรา
13.เจ้าหน้าที่งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานสำนักงาน มนุษย์สัมพันธ์ดีและมีทักษะการ ทำงานเป็นทีม

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน – 17 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 0 3838 6360

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.