สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี 8 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 8 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี 8 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลูกจ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศีกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสามาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และมีใจรักบริการ + มีทักษะในการบริการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลทางโทรศัพท์

การรับสมัคร

รับสมัครโดยยื่นประวัติส่วนตัวและตัวอย่างผลงานได้ที่ Email : sineenart1123@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ – 1 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.