สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 3 อัตรา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์บริหารจัดการ หรือเทียบเท่า

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนศาสตร์(อาคารบี) ทิศตะวันตก (W2) (ฝั่ง DSI) ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ทาง E-mail : skdg.nsc@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2142 0141-2

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.