กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี 15 อัตรา รับสมัคร 27 – 28 กันยายน

กรมการจัดหางาน 15 อัตรา

กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี 15 อัตรา รับสมัคร 27 – 28 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน จำนวน 15 อัตรา
– สัญชาติไทย ไม่จํากัดเพศ ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลาง และคุ้มครองคนหางาน กลุ่มงานควบคุมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน ชั้น 4 อาคารกระทรวงแรงงาน ๓๕ ชั้น ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือทางลิงค์ https://zhort.link/gTf ตั้งแต่วันที่ 27 – 28 กันยายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.