กองบินตำรวจ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา รับสมัคร 4 – 8 ตุลาคม

กองบินตำรวจ 2 อัตรา

กองบินตำรวจ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา รับสมัคร 4 – 8 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ช่างอากาศยาน (สบ 1) กลุ่มงานช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางวิศวกรรมการบิน วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
– ได้รับวุฒิการศึกษาตามที่คณะกรรมการ ข้าราชการตำรวจ (ก.ตร) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว โดยวุฒิการศึกษาดังกล่าวต้องสำเร็จและได้รับอนุมัติปริญญาจากสภาของสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ) ถ้ามีวุฒิสูงกว่าปริญญาที่กำหนดจะนำมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารสโมสรกองบินตำรวจ ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 025109464

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.