สำนักงาน กศน. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 ตุลาคม

สำนักงาน กศน. 3 อัตรา

สำนักงาน กศน. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

2.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3iayoXO ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทางอีเมล dtech@nfe.go.th (หัวเรื่อง สมัครงานตำแหน่งจ้างเหมาบริการ) ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.