กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ปวส. 41 อัตรา รับสมัคร 15 – 26 ตุลาคม

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 41 อัตรา

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ปวส. 41 อัตรา รับสมัคร 15 – 26 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 9 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานได้อย่างดี

2.เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ จำนวน 24 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.พี่เลี้ยง จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

4.ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dep.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 ตุลาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.