วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิ ป.ตรี 10 อัตรา รับสมัคร 12 – 19 ตุลาคม

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 10 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิ ป.ตรี 10 อัตรา รับสมัคร 12 – 19 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ครูอัตราจ้าง จํานวน 10 อัตรา
– สาขาวิชาการเลขานุการ จํานวน 2 อัตรา
– สาขาวิชาคหกรรม จํานวน 1 อัตรา
– สาขาวิชาการโรงแรม จํานวน 1 อัตรา
– สาขาวิชาการออกแบบ จํานวน 1 อัตรา
– สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 1 อัตรา
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก จํานวน 1 อัตรา
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 3 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ตั้งอยู่เลขที่ 90 ถนนเทศา ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.