สำนักงานขนส่ง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 4 อัตรา

สำนักงานขนส่ง 4 อัตรา

สำนักงานขนส่ง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 4 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง

สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร 18 – 29 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง ที่อยู่ 171 หมู่ 6 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ตั้งแต่วันที่ 18 – 29 ตุลาคม 2564

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รับสมัคร 18 – 26 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปวส.ในสาขาการบัญชี หรือสาขาการเงินการธนาคาร

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ที่อยู่ 405 หมู่ 6 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา รับสมัคร 25-29 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผลการรับรองโดย ก.พ.

2.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่อยู่ 202 หมู่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.