กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา รับสมัคร 20 – 26 ตุลาคม

กรมการพัฒนาชุมชน 5 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา รับสมัคร 20 – 26 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 30 เมษายน 2565 ( 6 เดือน)

การรับสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครทาง เว็บไซต์สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน https://cep.cdd.go.th/ และสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20-26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 15.30 น.

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.