สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 23 อัตรา รับสมัคร 1 -19 พฤศจิกายน

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 23 อัตรา รับสมัคร 1 -19 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 23 อัตรา
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
– อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 1 -19 พฤศจิกายน 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.