กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 6 อัตรา รับสมัคร 3 – 23 พฤศจิกายน

กรมวิชาการเกษตร 6 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 6 อัตรา รับสมัคร 3 – 23 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชไร่ หรือทางพืชไร่นา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

2.นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://doa.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 3 – 23 พฤศจิกายน 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.