กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน

กรมการขนส่งทางบก 6 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานรับสายโทรศัพท์ 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่กรมการขนส่งทางบก กองตรวจการขนส่งทางบก ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะและรับเรื่องร้องเรียน (อาคาร 3 ชั้น4) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 – 8888 ต่อ 3422


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.