สำนักงาน กศน. สระบุรี รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 26 อัตรา

สำนักงาน กศน. สระบุรี 26 อัตรา

สำนักงาน กศน. สระบุรี รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 26 อัตรา รับสมัคร 15 – 19 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ครู กศน.ตำบล จำนวน 25 อัตรา
– ได้รับวุฒิวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี . ทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
– กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ได้
– ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา

การรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี http://sara.nfe.go.th , http://ksnsh20.com หรือ http://donputnfe.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เลขที่ 238 ถนนพลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 0-3622-1328 ต่อ 103 เบอร์มือถือ 063-534-7814

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.