กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ หลายวุฒิ 56 อัตรา รับสมัคร 11 – 18 พฤศจิกายน

กรมควบคุมโรค 56 อัตรา

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ หลายวุฒิ 56 อัตรา รับสมัคร 11 – 18 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 40 อัตรา
2.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 11 อัตรา
3.นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยการยื่น Email ได้ที่ 56110388@bodin3.ac.th ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.