PTTEP รับสมัครงานและจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ วุฒิ ปวช/ปวส/ป.ตรี 23,000 อัตรา ขยายเวลารับสมัครออกไปอีก

PTTEP 23000 อัตรา

PTTEP รับสมัครงานและจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ วุฒิ ปวช/ปวส/ป.ตรี 23,000 อัตรา ขยายเวลารับสมัครออกไปอีก

บริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. และ PTTEP Services Limited เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. อาชีวศึกษา และปริญญาตรี ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและมีภูมิลำเนาในพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้มีรายได้และโอกาสในการฝึกฝนทักษะอาชีพ ภายใต้สัญญาจ้างระยะเวลา 12 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สัญชาติไทย
2.อายุไม่เกิน 25 ปี
3.สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ป.ตรี
4.จบการศึกษาตั้งแต่ปี 2562 – 2565
5.ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน

การรับสมัคร

รับสมัครโดยการสแกน QR Code ตามรูปด้านล่าง

cr : PTTEP Services


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.