กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา รับสมัคร 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2 อัตรา

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา รับสมัคร 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร (ชั้น 5) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.