กรมศุลกากร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ประกาศณียบัตร 35 อัตรา รับสมัคร 14 – 20 ธันวาคม

กรมศุลกากร 35 อัตรา

กรมศุลกากร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ประกาศณียบัตร 35 อัตรา รับสมัคร 14 – 20 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายเรือ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือของเรือเดินในประเทศ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.นายท้ายเรือกลลำน้ำ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.นายท้ายเรือกลชายทะเล จำนวน 10 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.ต้นกล จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือชั้นสาม หรือนายช่างกลเรือชั้นสามชำนาญงาน หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5.ช่างเครื่องเรือ จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6.กะลาสี จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัคร

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ทาง https://www.customs.go.th/ หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” และสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 1 อาคารสโมสรศุลกากร กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.