สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 15 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา รับสมัคร 15 – 21 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.พิจารณาแล้ว ทางคอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศ

2.พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา

3.พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา

4.พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

5.พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ทางการบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

6.พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา

7.พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ทางคอมพิวเตอร์ หรือ สารสนเทศ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://vec.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.