กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี 37 อัตรา รับสมัคร 17 – 23 ธันวาคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 37 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี 37 อัตรา รับสมัคร 17 – 23 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิก

2.นักพัฒนาสังคม จำนวน 13 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

3.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

4.นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม ตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กําหนด (ประสบการณ์ 10 ปี ผ่านการอบรม 48 ชั่วโมง , ประสบการณ์ 5 – 10 ปี ผ่านการอบรม 200 ชั่วโมง และประสบการณ์ 2 – 5 ปี ผ่านการอบรม 450 ชั่วโมง) หรือ มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

5.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

6.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจการเงินและการธนาคาร หรือการตลาด

7.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

8.พนักงานบริการ จำนวน 10 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dsdw.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.