กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. 2 อัตรา รับสมัคร 17 – 23 ธันวาคม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. 2 อัตรา รับสมัคร 17 – 23 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

2.นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกลสาขาวิชาช่างกลการเกษตร สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.