กรุงเทพมหานคร เตรียมสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ประจำปี 2564 1143 อัตรา เตรียมสอบวิชาอะไรบ้าง

กรุงเทพมหานคร ภาค ก.

กรุงเทพมหานคร เตรียมสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ประจำปี 2564 1143 อัตรา เตรียมสอบวิชาอะไรบ้าง

1.วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ผ่านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
– การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
– การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
– การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

2.วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 50 คะแนน เกณฑ์ผ่านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
– ไม่สามารถใช้หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ

3.วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี เกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบกรุงเทพมหานครเข้าไปดูได้ที่นี่


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.