ข่าวสอบกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ กรุงเทพมหานคร 1143 อัตรา

ข่าวสอบกรุงเทพมหานคร

ข่าวสอบกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ กรุงเทพมหานคร 1143 อัตรา มีตำแหน่งอะไรบ้าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 11 มกราคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ข่าวสอบกรุงเทพมหานคร เตรียมสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. เตรียมสอบวิชาอะไรบ้าง

1.วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ผ่านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
– การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
– การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
– การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

2.วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 50 คะแนน เกณฑ์ผ่านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
– ไม่สามารถใช้หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ

3.วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี เกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

รายละเอียดการรับสมัครสอบกรุงเทพมหานครเข้าไปดูได้ที่นี่


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.