กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 25 อัตรา

กรมทรัพยากรธรณี 25 อัตรา

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 25 อัตรา รับสมัคร 17 – 21 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานช่วยสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี

4.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี

5.ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาก่อสร้าง

6.นักวิชาการทรัพยากรธรณี จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

7.นักธรณีวิทยา จำนวน 14 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี

8.วิศวกรโยธา จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้ใบอนุญาตเป็นผู้แระกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.