กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส. 2 อัตรา รับสมัคร 24 – 28 มกราคม

กรมการจัดหางาน 2 อัตรา

กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส. 2 อัตรา รับสมัคร 24 – 28 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน (ชั้น 1 ) ถนนทาเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มกราคม 2565

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.