อบจ.นครราชสีมา รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง หลายวุฒิ 277 อัตรา รับสมัคร 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์

อบจ.นครราชสีมา

อบจ.นครราชสีมา รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง หลายวุฒิ 277 อัตรา รับสมัคร 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 24 ตำแหน่ง 104 อัตรา

1.ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 16 อัตรา
2.ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
3.ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
4.ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
5.ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา
6.ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 2 อัตรา
7.ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 3 อัตรา
8.ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 2 อัตรา
9.ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 2 อัตรา
10.ผู้ช่วยนักผังเมือง จำนวน 2 อัตรา
11.ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
12.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 10 อัตรา
13.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 21 อัตรา
14.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 12 อัตรา
15.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
16.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา
17.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
18.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา
19.ผู้ช่วยโภชนากร จำนวน 2 อัตรา
20.ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 5 อัตรา
21.ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
22.ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 5 อัตรา
23.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา
24.ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 3 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) จำนวน 6 ตำแหน่ง 57 อัตรา

1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา
2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 อัตรา
3.พนักงานขับรถบัส จำนวน 1 อัตรา
4.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 51 อัตรา
5.ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
6.ช่างปูน จำนวน 1 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 116 อัตรา

1.คนงาน จำนวน 38 อัตรา
2.คนสวน จำนวน 16 อัตรา
3.ภารโรง จำนวน 17 อัตรา
4.แม่บ้าน จำนวน 27 อัตรา
5.ยาม จำนวน 10 อัตรา
6.พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
7.พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
8.คนงานเกษตร จำนวน 3 อัตรา
9.พี่เลี้ยง จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://koratpao.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.