โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ปี 2565 315 อัตรา รับสมัคร 11 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 315 อัตรา

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ปี 2565 315 อัตรา รับสมัคร 11 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย จำนวน 250 อัตรา
2.กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ เพศชาย จำนวน 30 อัตรา
3.กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย เพื่อปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 20 อัตรา
4.กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 15 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://admission.rpca.ac.th หรือ http://www.admission-rpca.com หรือ https://rpca.ac.th ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.