กรมทางหลวง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 6 อัตรา รับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม

กรมทางหลวง 6 อัตรา

กรมทางหลวง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 6 อัตรา รับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม

ตำแหน่งทีเปิดรับสมัคร

1.นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
– เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

2.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี
– เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

3.นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา
– เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.