ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร หลายตำแหน่ง จำนวนมาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวนมาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร หลายตำแหน่ง จำนวนมาก รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– วิศวกรระบบ สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย IT (ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
– ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักพัฒนาธุรกิจชำระเงินและพันธบัตร (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
– เจ้าหน้าที่ IT จำนวน 28 อัตรา (ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
– ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส สายกำกับสถาบันการเงิน 1-2 (ปิดรับสมัคร วันที่ 6 มีนาคม 2565)
– นิติกร / นิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สายกฎหมาย (ปิดรับสมัคร วันที่ 11 มีนาคม 2565)
– รองผู้อำนวยการ สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปิดรับสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2565)
– ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส โครงการยุทธศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล (ปิดรับสมัคร วันที่ 20 มีนาคม 2565)
– ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการยุทธศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล (ปิดรับสมัคร วันที่ 20 มีนาคม 2565)
– ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร (ปิดรับสมัคร วันที่ 20 มีนาคม 2565)
– รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร (ปิดรับสมัคร วันที่ 20 มีนาคม 2565)
– ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2 ฝตท. สนช. (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 27 มีนาคม 2565)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.bot.or.th/App/eRecruit/Pages/Work_Main.aspx


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.