สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดสอบตำรวจ วุฒิ ปวส./ป.ตรี ปี 2565

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2565

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดสอบตำรวจ วุฒิ ปวส./ป.ตรี ปี 2565 เช็คตำแหน่งที่เปิดสอบได้ที่นี่

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

– ปริญญาตรี นิติศาสตร์
– ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมเครื่องกล
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.