กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. 3 อัตรา รับสมัคร 5 – 11 มีนาคม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 3 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. 3 อัตรา รับสมัคร 5 – 11 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานธุรการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (สงขลา) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

3.เจ้าพนักงานพัสดุ ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 มีนาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.