ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครเข้าปฏิบัติงานในบริษัท วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 7 มีนาคม

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น 4 อัตรา

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครเข้าปฏิบัติงานในบริษัท วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 7 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.หัวหน้างานบริหารงานบุคคล วินัย และแรงงานสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์

2.หัวหน้าส่วนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.หัวหน้างานกฎหมายและบริหารสัญญา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์

4.พนักงานปฏิบัติการ ปณท.ดบ.สุราษฎ์ธานี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.thpd.co.th หรือกรอบใบสมัครและแนบเอกสาร ส่งมาที่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒณะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ตั้งแต่บัดนี้ – 7 มีนาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.