องค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6 95 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม

องค์การเภสัชกรรม 95 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6 95 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม

วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ

1.ม.6 (สายวิทยาศาตร์) จำนวน 15 อัตรา
2.ม.3/ม.6 จำนวน 80 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2.สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
3.สามารถปฏิบัติงานช่วงเวลากลางคืนได้

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ องค์การเภสัชกรรม ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หรือที่แผนกงานบุคคล ชั้น 5 องค์การเภสัชกรรม (พระราม 6) ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.