กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานทุน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัคร 11 – 31 มีนาคม

กรมการขนส่งทางบก 3 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานทุน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัคร 11 – 31 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักจัดการกองทุน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขา วิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี หรือการเงิน หรือการเงินการธนาคาร)

3.เจ้าพนักงานกองทุนปฏิบัติงาน ณ สำนักงานกองทุนงานทะเบียนและภาษีรถเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 มีนาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.