สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน วุฒิ ปวช./ป.ตรี ชาย-หญิง 545 อัตรา รับสมัคร 28 มีนาคม – 21 เมษายน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 545 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน วุฒิ ปวช./ป.ตรี ชาย-หญิง 545 อัตรา รับสมัคร 28 มีนาคม – 21 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร วันที่ 21 – 27 มีนาคม 2565
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx วันที่ 28 มีนาคม – 21 เมษายน 2565
สอบข้อเขียน วันที่ 12 มิถุนายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน วันที่ 23 มิถุนายน 2565


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.