สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน Call Center วุฒิ ม.6/ปวช. 175 อัตรา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 175 อัตรา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน Call Center วุฒิ ม.6/ปวช. 175 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงาน ให้บริการ 1330 Contact Center เฉพาะกิจ จำนวน 175 อัตรา

คุณสมบัติ

1.เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ วุฒิ ม.6/ปวช.
2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
3.มีความสามารถ ความชำนาญในการใช้พิมพ์ดีด ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel,Power Point
4.มีบุคลิกภาพดี พูดจาไพเราะ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ไหวพริบดี และมีความอดทนต่อการใช้อารมณ์ของผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้

การรับสมัคร

กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/3sNB2QJMuC5FdMvP8 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.