ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 5 อัตรา

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น 5 อัตรา

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 5 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้ชำนาญการฝ่ายการตลาดและการขาย จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา

2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล – พัฒนาบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล นิติศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ บริหารงานทั่วไป และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.หัวหน้าส่วนสนันสนุนงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ขึ้นไป หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรโรงเรียนการไปรษนีย์ (คปท.)

4.ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเฮลท์โลจิสติกส์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาทีเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

5.รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาการจัดการ โลจิสติกส์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาบริหารธุรกิจ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.thpd.co.th หรือกรอบใบสมัครและแนบเอกสาร ส่งมาที่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒณะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.