สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 72 อัตรา รับสมัคร 18 เมษายน – 9 พฤษภาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 72 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 72 อัตรา รับสมัคร 18 เมษายน – 9 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 37 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

2.นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงานจำนวน 12 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.