กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 151 อัตรา รับสมัคร 26 เมษายน – 17 พฤษภาคม

กรมราชทัณฑ์ 151 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 151 อัตรา รับสมัคร 26 เมษายน – 17 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักจิตวิทยา จำนวน 113 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา

2.นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 36 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

3.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียงกัน ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.