สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ภาค ก. กพ. ประจำปี 2565 600,000 อัตรา เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าวันที่ 26 เมษายน

สำนักงาน ก.พ. 600000 อัตรา

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ภาค ก. กพ. ประจำปี 2565 600,000 อัตรา เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าวันที่ 26 เมษายน

โดยทางสำนักงาน ก.พ. จะมีการเปิดรับสมัคร 2 แบบ
1.E-Exam ระดับปริญญาตรี 100,000 ที่นั่ง เปิดรับสมัคร พฤษภาคม 2565
วุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบได้แก่ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

2.Paper & Pencil ทุกระดับ 500,000 ที่นั่ง เปิดรับสมัครสอบ มิถุนายน 2565
วุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบได้แก่
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
– ปริญญาตรี
– ปริญญาโท

กรอกข้อมูลล่วงหน้า ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 65 ผ่านทางเว็บไซต์ เปิดระบบวันที่ 26 เมษายน 2565
ประกาศรับสมัครสอบ จะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้
สมัครสอบในเดือน มิถุนายน 2565


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.