กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 9 อัตรา รับสมัคร 9 – 18 พฤษภาคม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 9 อัตรา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 9 อัตรา รับสมัคร 9 – 18 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

2.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาทางด้านสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

3.นักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการเทคโนโลยี การบริหารสิ่งแวดล้อม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ และสาขาวิชาสื่อสารมวลชน

4.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

5.นักวิชาหารสิ่งแวดล้อม ด้านทั่วไป(ปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

6.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการวิจัย (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาเคมี สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาฟิสิกส์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://deqp.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 พฤษภาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.